گروه توسعه اقتصادی بصیر

لوگو اقتصادی

سخن مدیر عامل

 

شرکت گروه توسعه اقتصادی بصیر (سهامی خاص) با اتکال به خداوند متعال و  در پرتو بیانات مقام معظم رهبری با بهره‌گیری از مدیران با تجربه و متخصص با رویکردی علمی و ارزشی در حوزه اقتصادی کشور فعالیت می‌نماید و با داشتن برنامه‌ای علمی و راهبردی در جهت افزایش سطح رفاه و ایجاد رشد و توسعه اقتصادی ایران اسلامی گام برمی‌دارد، این مجموعه  در راستای تعهدات اجتماعی و حرفه‌ای خود با مشارکت در طرح‌های تولیدی، سرمایه گذاری و صنعتی و حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی به دنبال ایجاد اشتغال، افزایش سرمایه‌های انسانی و افزایش توان رقابتی در سطح ملی می‌باشد.

شرکت گروه توسعه اقتصادی بصیر با تعهد به ارزش‌های سازمانی گروه و ر عایت اصول رفتاری و اخلاق حرفه‌ای به دنبال تثبیت نقش ممتاز و مؤثر خود در سطح ملی و بین‌المللی می‌باشد و آمادگی خود را جهت همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه‌های مرتبط با فعالیت شرکت در عرصه ملی و بین‌المللی اعلام می‌دارد.

سربلندی و عزت ایران اسلامی را از خداوند متعال مسئلت دارم.